RDF COVID-19 менен күрөшүүгө кантип жардам берерин билип алыңыз
 
Биздин багыттар
Күн сайын айлана-чөйрөнүн жана адамдардын бакубаттуулугу үчүн жан үрөп иштейбиз
Долбоордун максаты - биологиялык ар түрдүүлүктү баалап, өндүрүштү экологиялык кыйынчылыктарга ылайыкташтырып, өндүрүмдүүлүктү жогорулатып, социалдык жана жергиликтүү агробизнести өнүктүргөн айыл чарба наркынын чынжыр моделин иштеп чыгуу менен климаттын өзгөрүүсүн азайтууга салым кошуу
"Кадам" демилгеси үй-бүлөдөгү бакубаттуулуктун, биримдиктин жана тынчтыктын жакшырышына салым кошот
Кыргыздардын көчмөн маданияты өтө бай жана ар түрдүү. Биздин милдет - ааламдашуу доорунда салттуу билимдин жана маданияттын жоголушунун алдын алуу
Жаратылыш менен гармонияда жашоо - индустриялаштыруу мезгилинде жоголгон жөндөм
Биз жергиликтүү жамааттын демилгесин өнүктүрүүгө жардам беребиз
Биз чыр-чатактарды азайтуу жана алдын алуу үчүн жергиликтүү жамааттар менен иштейбиз
Биздин саясат жерди либералдык бөлүштүрүүгө багытталган
Өлкөнүн өнүгүшү өнүккөн региондорго байланыштуу
Биз ар кандай иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүп жана аларга катышып турабыз
"Кыргыз Эл Акыл Казына" жамааты аркылуу салттуу билимдерди сактоо жана өткөрүп берүү