Узнайте как RDF помогает бороться с COVID-19
 
RURAL DEVELOPMENT FUND
Жергиликтүү чечимдер жергиликтүү өнүгүү үчүн
Биз жергиликтүү жамааттар менен иштейбиз,
айыл жерлерин изилдөө жана өнүктүрүү максатында
100 +
ишке ашырылган долбоорлор
18 жыл
иш жүзүндө тажрыйба
150 +
шериктештер
10000 +
колдоо көрсөтүлгөн адамдар
Биздин шериктештер
Биздин ишенимдүү өнөктөштөрүбүз менен көп жылдар аралыгында бийик натыйжаларга жетиштик.
Катышуубуз
Биздин кызматтар
Биз өлкөнүн бардык аймактары боюнча долбоорлорду иштеп чыгууда жана ишке ашырууда 18-жылдык практикалык тажрыйбага ээбиз.
Айылды өнүктүрүү тармагында программаларды иштеп чыгуу, координациялоо жана ишке ашыруу
РДФ практикалык тажрыйбасы боюнча долбоорлорду иштеп чыгууга техникалык көмөк көрсөтүү, мобилизация, тартуу жергиликтүү өнөктөштөрдүн натыйжалуулугун камсыз кылуу жана тиешелүү түрдө жол-жоболоштуруу, алынган тажрыйбаны жана сабактарды андан ары жайылтуу.

РДФ программаларды башкаруу, айылдык экономика жана социалдык теңдик боюнча суроолорду камтыганга аракет кылат .
Өзүнүн программасын негиздөөсүн камсыздоодо, колдонууда жана
иш-аракеттерди аткарып жатып, РДФ өзүнүн мамлекеттик мекемелер жана донорлор менен болгон иштешуусундогу тажрыйбасына таянат.
Статистикалык изилдөөлөрдү жана баяндамаларды өткөрүү
РДФ укуктук, экономикалык жана социалдык обзорлорду жүргүзүүгө адистештирилген. РДФ эксперттери өткөрүшөт социологиялык изилдөөлөр, стратегиясын аныктайт жана изилдөөлөрдүн ыкмаларын эске алуу менен жергиликтүү контекстке жана инновациялык методдорду иштеп чыгат инструменттер изилдөө, окуу жүргүзүшөт темалар боюнча изилдөө жана талдоо жасашат, отображающий жергиликтүү шарттарды жана өзгөчөлүгүн.
РДФ анкеталоону, фокус-топторду, кырдаалдык талдоолорду жана бүткүл өлкө боюнча изилдөөнүн башка ыкмаларын жүргүзүү боюнча зор тажрыйбасы бар кесипкөй эксперт-интервьюерлердин тармагына ээ.
Адистер РДФ-абад шаарынын тайгараев изилдөө боюнча жер, жайыт жана суу реформасы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, айыл чарбасы, децентралдаштыруу, өнүктүрүү негизинде айылдык жамааттардын, гендердик маселелер, кадыресе укугу жана маданий мурастарга, калктын маалымат менен кабардар болушун жөнүндө тигил же бул программаларга жана кызмат көрсөтүүлөргө, конфликтти айланасындагы жаратылыш ресурстарын жетүү аялуу топторду ресурстарга.
Мониторинг жана баалоо
РДФтин адистери глобалдык баалоо ыкмаларын жана жергиликтүү контекстти билүүнү колдонуп, айылдарды өнүктүрүү долбоорлорунун же программаларынын жүрүшүнө жана натыйжаларына терең талдоо жүргүзүшөт.

Мониторинг жана баалоо бардык документтерди карап чыгууну, долбоорлордун ийгилигинин деңгээли бааланган индикаторлорду аныктоону, көйгөйлүү аймактардын диагностикасын, программаны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууну камтыйт.

Практикалык жетекчиликтен тышкары, РДФ бул сунуштардын аткарылышын колдойт жана программаларды адаптациялоо жана өркүндөтүү үчүн техникалык жардам сунуш кылат.
Билим берүү жана окутуу
РДФ кардарлардын муктаждыктарына жана окутуу деңгээлине ылайыкташтырылган ар кандай топтор үчүн орус жана кыргыз тилдеринде интерактивдүү тренингдерди өткөрөт.

Билим берүү тренингдери кардарларга кыска убакыттын ичинде эң пайдалуу жана кызыктуу маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Тренингдер жаңы тажрыйба топтогон кардарлар өз долбоорлорун ишке ашыруу процессинде жана күнүмдүк турмушта колдоно ала тургандай кылып түзүлдү.

Тренингдер коомдук уюмдарды куруу, алардын потенциалын чыңдоо, стратегиялык пландаштыруу жана акча чогултуу сыяктуу ар кандай багыттарда өткөрүлөт; жаратылыш ресурстарына байланыштуу чыр-чатактарды башкаруу, ар кандай этникалык топтордун ортосундагы талаш-тартыштарды ар кандай ыкмаларды колдонуу менен чечүү, анын ичинде фото-үн ыкмасы, калктын натыйжалуу маалымдуулугу жана туура маалымат алуу, GPS окутуу жана биргелешип картага түшүрүү, жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу, салттуу билимдерди заманбап жашоодо колдонуу.
Практика алуу программасы
РДФ Кыргызстандын жана башка жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн ар кайсы университеттеринин студенттерине жана бүтүрүүчүлөрүнө РДФтин илимий-изилдөө жана талаа иштерине катышуу, айылдарды өнүктүрүү, жаратылыш ресурстарын башкаруу, гендердик маселелер жана чыр-чатактарды башкаруу маселелери боюнча практикалык тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк берет.

Студенттер жаңы тажрыйба жана билим топтоо менен гана чектелбестен, өзүнүн күчүн жана билимин көрсөтүүгө, долбоорду ишке ашырууга активдүү катышууга жана өнүгүү боюнча өз сунуштарын жана көз караштарын берүүгө мүмкүнчүлүк алышат. РДФ жаш жана дымактуу жаштар менен иштөөгө, маалымат жана тажрыйба менен бөлүшүүгө, интеллектуалдык колдоо көрсөтүүгө ар дайым кубанычта.

РДФте тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон бардык стажерлор чоң команданын мүчөсү болуп калышты жана РДФ менен узак убакыт бою байланышта болушту.
Алмашуу сапарларын уюштуруу
Ар кайсы мамлекеттерден келген чет элдик адистердин катышуусу менен, Кыргызстандын айыл чарбасын, айыл аймактарын жана чакан шаарларды өнүктүрүүдөгү тажрыйбасы менен таанышуу, ошондой эле ар кандай эл аралык жана ата мекендик уюмдар жана фонддор менен туруктуу өнөктөштүктү түзүү максатында жүргүзүлөт.

РДФ техникалык жана мазмундук жактан колдоо көрсөтөт, ар кандай уюмдардын өкүлдөрүнүн презентацияларын гана сунуштабастан, жер-жерлерге экскурсияларды жана түздөн-түз таанышууларды уюштурат.

РДФ ошондой эле жер адистери, айылдарды өнүктүрүү жана айыл экономикасы жана башка өнүгүү маселелери боюнча тажрыйба алмашуу үчүн кыргыз адистеринин ар кайсы өлкөлөргө тажрыйба алмашуу сапарларын уюштурат.
Семинарларды жана конференцияларды уюштуруу
РДФ ар кандай конференцияларды жана семинарларды уюштуруу боюнча кызмат көрсөтөт, алар семинардын техникалык жагын гана эмес, маалыматтык бөлүгүн даярдоо менен да алектенишет.

РДФ өткөргөн семинарлар жана конференциялар техникалык колдоо жагынан алдыңкы орундарды алышат жана семинардын же конференциянын мазмуну боюнча көптөгөн оң пикирлерди жаратат.

РДФ адистеринин 200дөн ашуун адамга Бишкек шаарында жана жер-жерлерде семинарларды, жолугушууларды жана конференцияларды уюштуруу тажрыйбасы бар.
Интеллектуалдык жардам
РДФтин адистери долбоордук сунуштарды даярдоо боюнча кызматтарды көрсөтүшөт, жергиликтүү рынокторду жана ар кандай багыттардагы мүмкүнчүлүктөрдү талдап, региондук өнүгүү долбоорлорун каржылоонун потенциалдуу булактарын табуу жөнүндө маалымат беришет жана өтүнмөнүн талаптарына жана критерийлерине ылайык долбоордук сунушту даярдашат.

Эксперттер арыздарды натыйжалуу толтуруу боюнча кеңеш беришет жана долбоорлорду методикалык жактан даярдоодо жардам беришет.
PR кызматтары
РДФ маалыматтык басма материалдарын иштеп чыгуу жана аларды акыркы продукцияга чейин жеткирүү менен алектенет.

Коомчулук менен байланыш адистери маалыматтык материалдарды натыйжалуу топтоо, басмаканалардын дизайны жана PR материалдарды китеп, буклет, баракча жана календарлар түрүндө басып чыгаруу боюнча консультация алышат.