Узнайте как RDF помогает бороться с COVID-19
 
Чыр-чатактардын алдын алуу жана азайтуу
Биз чыр-чатактарды азайтуу жана алдын алуу үчүн жергиликтүү жамааттар менен иштейбиз