Узнайте как RDF помогает бороться с COVID-19
 
Салттуу билимдер
Кыргыздардын көчмөн маданияты өтө бай жана ар түрдүү. Биздин милдет - ааламдашуу доорунда салттуу билимдин жана маданияттын жоголушунун алдын алуу. Биздин долбоорлор каада-салтыбызды жана этникалык өзгөчөлүктү сактап калуу жана жандандыруу максатында ишке ашырылууда.