Жаңылыктар

UNFCCC Тараптарынын 26-конференциясына карата Кыргыз Республикасынын жарандык коомунун позициясы