Жаңылыктар

"Жергиликтүү коомчулуктун деңгээлинде илбирсти жана анын жашоо чөйрөсүн коргоонун өзөгү болгон кыргыздын салттуу экологиялык билими" долбоору

"Ак илбирсти жана анын жашоо чөйрөсүн жергиликтүү жамааттын деңгээлинде коргоонун негизинде кыргыздын салттуу экологиялык билимдери" долбоорунун максаты - Кыргызстандагы илбирстин популяциясын сактоо жана көбөйтүү, кыргыздын салтын калыбына келтирүү менен анын жашоо чөйрөсүн жакшыртуу калктын Түндүк жана Батыш Тянь-Шанда сейрек кездешүүчү жаныбарлардын түрлөрү жөнүндө билүү жана маалымдуулугун жогорулатуу, аларды коргоого жергиликтүү жамааттарды тартуу.

Долбоор АКШдагы Кристенсен Фондунун консультациялык колдоосу менен АКШнын Кремний өрөөнүнүн Коомдук Фонду (SVCF) тарабынан каржыланат жана Кыргыз Республикасынын Чүй жана Талас облустарында ишке ашырылат.