Жаңылыктар

Урматтуу достор, шериктештер!

Урматтуу достор, шериктештер!
ccccУчурда салт-мурасын аздектеп алып жүргөн кыргыз аксакалдарынын Гарвард Университинин студенттери үчүн саамалык болгон алгачкы лекциясы тураалуу сөз болуп жатат. Эл арасында таанымал болуп калган Жапаркул агай менен Султек ата студенттерге ковид-19 учурунда дары чөптүн күчү менен ден-соолукту чыңдоо, ооруулардын алдын алуу кеңештери, ошондой эле рухий-маданий маек, жагымдуу-мээримдүү тилек, Бата аркылуу психоэмоцианалдык элге көрсөткөн колдоосуу тууралу баяндап беришти.

Студенттер айтылган окуялар менен таасирленишип, өздөрунүн айтылган пикрилери боюнча пайдалуу жаан кызыктуу мааылмат ала алышты. Биздин ушул кызыктуу демилгеге дем берип, кайратынан жанбаган Harvard University жаш окумуштуулары, партнерлерубуз @Maria Azhunova жана @Emily Ostler чын жүрөктөн РАХМАТ!
Бизден алыстабай, жаңылыктарга көз салып туруңуз, кийинки лекциялар тууралуу да кабарлап турабыз!