Жаңылыктар

RDF Step Up долбоору боюнча иш сапары менен Ош облусуна барды

Сапардын негизги максаттары:

  • Долбоордун максаттары жана милдеттери, күтүлгөн натыйжалары жөнүндө калкты, кызыкдар тараптарды маалымдоо;

  • Облустук жана райондук администрациялардын өкүлдөрү, ЖӨБО башчылары менен жолугушуулар;

  • Жергиликтүү социалдык коргоо жана өнүктүрүү органдарынын өкүлдөрү менен жолугушуулар;

  • Жолугушуулар жана тиешелүү мекемелерге баруу, калктын аярлуу катмарын колдоо маселелерин изилдөө;

  • Долбоордун гранттык программасынын потенциалдуу катышуучуларын изилдөө;

  • Программанын потенциалдуу катышуучуларын изилдөө;

  • Бул тармакта иштеген программалардын жана долбоорлордун, ӨЭУлардын, ЖМКлардын өкүлдөрү менен жолугушуулар;

  • Жолугушуулардын катышуучулары менен кайтарым байланыш / Диалогдор, долбоордун иш-чараларын ийгиликтүү ишке ашыруу боюнча сунуштар жана көз караштар.
Иш сапардын алкагында RDF командасы Алай районунун Талды-Суу айылдарына, Өзгөн шаарына жана Араван районунун Керме-Тоо айыл өкмөтүнө барышты.