Жаңылыктар

«Жергиликтүү жамааттар тарабынан жашыл айыл чарбасын өнүктүрүүнү колдоо – Go Green» долбоорунунун алкагында Көркөм чыгармалардын конкурсу боюнча жеңүүчүлөргө байгелерди тапшыруу аземи

Урматтуу достор,
биз Көркөм чыгармалардын конкурсун жыйынтыктап жеңүүчүлөргө өз байгелерин тапшыруу аземин өткөрдүк.

Конкурстун комиссия мүчөлөрү жаш сүрөтчүлөргө өз каалоо-тилектерин айтып, конкурстук чыгармаларынын көркөмдүк деңгээлин, оригиналдуулугун жана конкурста белгиленген максаттарга төп келгендигин белгилеп атайын сертификаттарды тапшырды.


Сертификаттан сырткары акчалай сыйлыктары төмөнкүдөй берилди:
🥇Биринчи орун -Таалайбекова Перизат - 20 000 (жыйырма миң) сом;

🥈Экинчи орун - Сагымбаева Айша – 15 000 (он беш миң) сом;


🥉Үчүнчү орун – Маматова Айнура- 10 000 (он миң) сом;

🥉Улан кызы Каныкей – 10 000 (он миң) сом.