Жаңылыктар

"Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу" долбоорунун алкагында чакан гранттарга ээ болгон жергиликтүү жамааттар тууралуу маалыматтар