Жаңылыктар

РДФ “Салттуу билимдерди сактоо жана аны экономикалык өсүш, социалдык баалуулуктарды чыңдоо үчүн өткөрүп берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” деген темада эл аралык конференция өткөрдү

1-майда Бишкекте "Салттуу билимдерди сактоо жана аны экономикалык өсүшкө, коомдун социалдык баалуулуктарын чыңдоо жана маданий иденттүүлүк жана өзүн-өзү билүү үчүн өткөрүп берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү" деген темада эл аралык конференция болуп өттү. Иш-чара Айылдык Өнүктүрүү Фонду тарабынан уюштурулган.

Конференция “Кыргыздардын салттуу жайыт жана экологиялык билимдерин жайылтуу жана Кыргыз Республикасынын тоолуу экосистемаларын биргелешип башкаруу үчүн жамаатка колдоо көрсөтүү” долбоорунун жыйынтыгына арналган.

Иш-чаранын максаты:
- билим берүү, мал чарбачылыгы, жаратылыш байлыктарын сактоо жаатында, ошондой эле жалпы кыргыз элинин салттуу маданий жана билим берүү баалуулуктарын калыбына келтирүү жаатында салттуу билимдерди сактоо жана берүү маселелерин чагылдыруу;

- салттуу билимдерди чогултуу, документтештирүү, бөлүшүү боюнча РДФ тажрыйбасынан алынган сабактарды талкуулоо, ошондой эле жергиликтүү жана чет өлкөлүк кыргыз салттуу билимдерин сактоочулардын (ТК), илимпоздордун, билим берүү мекемелеринин өкүлдөрүнүн катышуусунда аянтча түзүү зарылдыгы, ТКны сактоо жана жайылтуу жаатында студенттер жана башкалар.

Конференциянын катышуучулары
Иш-чарага Кристенсен Фондунун өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын, министрликтердин өкүлдөрү, Кыргызстан, Тажикстан жана Кытайдагы Кыргыз ТКнын сакчылары жана практиктери, Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын, ЖОЖдордун, Элдер Ассамблеясынын өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасы, айыл чарба колледждеринин, лицейлердин окутуучулары жана студенттери, өнөктөш уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары.

Кошумча иш-чаралар
Иш-чаранын катышуучуларына кыргыздын салты жөнүндө видеоклиптер тартууланды билим. Жаңыланган "Көчмөндөр ашканасы", "Көчмөндөрдүн ырым-жырымдары", "Жайлоо оюндары", "Боз үй - көчмөндөрдүн үйү", "Саяпкерлер кеңештери", "Төө-сулуу көчмөн", "Який бийик тоолуу аймактар ​​"," Көчмөндөрдүн жайыттары "...
Ошондой эле, конференциянын катышуучулары мастер-класстын жүрүшүндө “Жар куру” той-жөрөлгөсү менен таанышып, боз үйдүн “оозунан” пайдалуу кеңештерди алышып, көчмөндөрдүн ашканасынын даамдарын татышты.

Окуу видеолорунун тизмеси:
Жар көрүү(свадебный танец-обряд)
 1. Сүмөлөк
 2. Көч(навьючивание верблюда при кочевье)
 3. Топ таш(национальная игра)
 4. Чөп чай(лекарственные травы)
 5. Куурма чай(национальный напиток/суп)
 6. Атадан калган мурас
 7. Жыландын терисин мал багууда колдонуу(змеиная шкура в помощь животноводам)
 8. Тердик жасоо ыкмасы
 9. Ырымдар
 10. Уй жана бээни сааганды үйрөнүү
 11. Тери ашатуу технологиясы
 12. Мазар басуу аркылуу табийгатты коргоо