Жаңылыктар

Жалал-Абад жаңгагынын баалуулуктар чынжырын изилдөө

2011-жылдын март айында он күндүн ичинде РДФтин кызматкерлери Дүйнөлүк Банктын кошумча нарк чынжыры (ЦДС) боюнча консультанты Вилл Борн менен биргеликте Жалал-Абад облусунун Тоскоол-Ата токой чарбасында жаңгак өсүп жаткан ЦДС боюнча изилдөө жүргүзүштү.

Изилдөө жергиликтүү жамааттын деңгээлинде, башкача айтканда, жаңгак терүүчүлөрдүн, фермерлердин демилгеси менен жүргүзүлүп, чет өлкөлөрдө жаңгак экспорттогон ири фирмалар тарабынан аяктаган. Изилдөөнүн жүрүшүндө дыйкандар менен жаңгактын дүң сатуучуларынын ортосундагы байланыштыруучу звено катары иш алып барган ортомчулар жөнүндө, “кайра иштетүү дүкөндөрү” деп аталган, анда тазаланган жаңгак сорттолуп, кургатылып, экспортко таңгакталат. Изилдөөнүн жүрүшүндө Жалал-Абад облусунун чакан конуштарынын жашоочулары үчүн күз-жай мезгилдеринде жаңгактын сынышы кээде үй-бүлөлүк кирешенин булагы болуп калаары аныкталды.

Учурда, чогултулган маалыматтардын натыйжасында, дыйкандар үчүн кирешени көбөйтүү боюнча сунуштар камтылган отчет иштелип жатат, анткени эң төмөнкү кирешени алган базар субъекттери: нарк чынжырынын тар жана алсыз жактары талданат, буга катышкан бардык катышуучуларга көбөйтүлгөн кирешеге жана натыйжалуулукка жетүү үчүн чынжыр.жаңгак сатуу, дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана чынжырдагы кыйынчылыктарды жоюу.