Жаңылыктар

COVID-19 Өзгөчө кырдаалдардагы Кадам Демилгеси

Сорос Фондунун колдоосу менен РДФ Кыргыз Эл Акыл Казына Салт жана Мурас Камкорчулар Тармагы - KEAK аркылуу COVID-19 өзгөчө кырдаал учурунда гуманитардык жардамды күчөтүү жана психосоциалдык жыргалчылыкты жакшыртуу үчүн кыргыз үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүү максатында Кадам Демилгесин баштайт.

Ошондой эле, Демилгенин иш-чаралары мамлекеттик реакция иш-чараларынын өкүлдөрүн колдоого, аймактагы белгилүү адамдардын онлайн сөздөрү аркылуу жамааттын ичиндеги моралдык колдоону калыбына келтирүүгө, үй-бүлөнү COVID 19 кырдаалында онлайн жомоктор аркылуу сүйлөө, сүйлөө каада-салттарды жана ырым-жырымдарды сактагандардын биримдик жана достук салттары жөнүндө баяндар менен., CEAC Networkтун мүчөлөрү.

КЭАКтын лидерлери аркылуу аймактарга бир жолу колдонулуучу маскалар, көчмөндөрдүн ден-соолугуна пайдалуу тамак-аш "куурма чай", дары чөптөрдөн алынган чай коллекциясы, арчалардын тобу жана гармала таратылат.

Баарыбыз биргеликте өлкө турмушундагы ушул оор мезгилди жеңебиз деп ишенебиз!