Жаңылыктар

Социалдык программалар боюнча долбоордун координатору Акматова Күлүйпа Кытайда өткөн “Келечектин тоолору” эл аралык конференциясына катышты

Акматова Кулуйпа, Тоо шериктештигинин Борбордук Азия хабын кошкондо, Тоо шериктештигинин мүчөлөрүнүн Делегациясынын курамында, Коомдук изилдөө институтунун (MSRI\UCA), КФ РДФ, Кыргызстандан CAMP Alatoo жана Алтайдан FSDA PF кызматкерлери. Республика 2016-жылдын 1-4-мартында Кытайдын Куньмин шаарында өткөн «Келечектин тоолору» эл аралык тоо-кен конференциясына катышты.

Конференция ICRAF Дүйнөлүк Агротокой борбору жана Кунмин Ботаника Институту тарабынан ийгиликтүү жана эффективдүү чечимдер үчүн мыкты тажрыйбаларды карап чыгуу үчүн уюштурулган.
Конференциянын күн тартибине климаттын өзгөрүшүнө баа берүү, динамикалык туруктуулук, маргиналдуу жамааттарды кошуу жана суу ресурстарын башкаруу кирет.Планетанын эң аярлуу тоо экосистемалары үчүн идеяларды жана инновацияларды талкуулоого көңүл бурулду, анткени биз адам таасири доорунда жашап жатабыз жана адамдар глобалдык деңгээлдеги өзгөрүүлөрдүн үстөмдүк күчү болуп саналат.

Конференциянын биринчи күнүндө болуп өткөн өз сөзүндө биздин региондун – Борбордук Азиянын делегациясы борбордук башкаруу системасынан жамааттарды башкаруу практикасына өтүү боюнча өздөрүнүн уникалдуу тажрыйбасы менен тааныштырып, айтып беришти.

Акматова К. “Токойду биргелешип башкаруу, экосистемалардын туруктуулугу жана тоолуу жамааттардын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн кыргыздын салттуу билимдерин жана тажрыйбаларын кайра жаратуу жана интеграциялоо” презентациясын жасады.

Башка катышуучулар менен бирге биздин аймактын делегациясы климаттын өзгөрүшүнө баа берүү, динамикалык туруктуулук, маргиналдуу жамааттарды кошуу жана суу ресурстарын башкаруу маселелерин деталдуу карап чыгышты. Ошондой эле, конференциянын алкагында тоо-кен өндүрүшүнүн продукцияларынын көргөзмөсү өттү.
Конференциянын катышуучуларына дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген изилдөөчүлөр, окумуштуулар, эксперттер жана тоолуу коомчулуктардын өкүлдөрү кирди. Бардыгы биригип, акырында алар тоолуу аймактардагы позитивдүү өзгөрүүлөргө өбөлгө түзө турган идеяларды жана инновациялык сунуштарды бөлүшүштү жана алардын пикири боюнча, бүткүл дүйнөдөгү экологияны сактоого жардам берет.