Долбоорлор
"Кадам" демилгеси

COVID-19 Өзгөчө кырдаалдардагы "Кадам" Демилгеси

Сорос Фондунун колдоосу менен РДФ Кыргызстандагы үй-бүлөлөрдү COVID-19 өзгөчө кырдаалдары учурунда гуманитардык жардамды күчөтүү жана психосоциалдык абалды жакшыртуу максатында Кыргыз Эл Акыл Казына салттуу мурас тармагы - KЭAK аркылуу Кадам Демилгесин баштайт.

Кадам Демилгесинин максаттары:

Пункттардагы полиция сыяктуу мамлекеттик жооптуу кызматкерлерге бир жолу колдонулуучу маскалар жана куурма чайы жана палоо сыяктуу кыргыздын салттуу мобилдик тамак-ашын, ошондой эле дары чөптөрдүн жана мөмөлөрдүн пайдалуу коллекциясын берүү менен колдоо көрсөтүү;
Коомчулуктун ичинде алардын жашоосуна таасир этүүчү моралдык колдоону калыбына келтирүүгө, ошондой эле аймактын белгилүү инсандарынын, саясатчылардын, искусство адамдарынын, онлайн режиминде спектаклдер аркылуу жамааттын ден-соолугун сактоо боюнча "өзүн-өзү жоопкерчилик" сезиминин калыптанышын колдоо. мекендештерге кайрылуу жана кызыктуу окуялар менен илим, бизнес жана чыгармачылык;
COVID-19 кырдаалында үй-бүлөнү ички мобилизациялоо онлайн жомоктор, KЭAK Тармактын мүчөлөрүнүн каада-салттарын жана ырым-жырымдарын сактагандардан биримдик жана достуктун каада-салттары жөнүндө баяндамалар.

Кадам Демилгеси төмөнкү иш-чараларды камтыйт:


KЭAK тармагынын регионалдык өкүлдөрү аркылуу бир жолу колдонулуучу медициналык маскалар жана азык-түлүк менен камсыз кылуу аркылуу өлкөнүн 7 аймагындагы өткөрүү пункттарында полиция кызматкерлерине колдоо көрсөтүү;
Саясатчылар, искусство, илим, бизнес жана чыгармачыл адамдар катары белгилүү инсандардын - аймактан келген "иммигранттардын" жердештерине кайрылуу жана чыдамдуулуктун, өз ара жардамдашуунун, өзүн өзү уюштуруунун маанилүүлүгү жөнүндө кызыктуу окуялар менен сүйлөгөн сөздөрү;
Он-лайн жомоктор, KЭAK Тармактын мүчөлөрүнүн каада-салттарын жана ырым-жырымдарын сактагандардан үй-бүлөлүк биримдик жана достуктун каада-салттары жөнүндө окуялар чагылдырылган спектаклдер