Долбоорлор
"Кадам" демилгеси

Бишкектеги туруктуулукту колдоо боюнча убактылуу демилге

ДНД жөнүндө "Патриот" Патриот жүздөрүндө
Республиканын борборунун жашоочуларынын арасында жалпы бактысыздыктан четте калбаган адамдар көп. Тургундар расмий жана расмий эмес топторго, элдик күзөтчүлөргө биригишип, өлкөдөгү азыркы кырдаалды жакшыртууга өз салымын кошушат. Ушундай топтордун жана кыймылдардын иш-аракеттери катышуучулардын жакшы ниетине жана дилгирлигине негизденип, алардын ишинин маанилүүлүгүн жана пайдалуулугун ачык көрсөтүп турат. Бирок алардын ишмердүүлүгүнүн жана демилгелеринин натыйжалуулугу үчүн күйүүчү-майлоочу материалдар (бензин жана дизелдик отун), ысык тамак, байланыш жана башка ушул сыяктуу эң негизги жана артыкчылыктуу муктаждыктарын жана талаптарын каржылоо керек.

РДФтин кызматкерлери чыр-чатактуу кырдаалдын келип чыгуу коркунучу жогору болгон мезгилде ыктыярдуу элдик күзөтчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө бир жолку колдоо көрсөтүү жолу менен Бишкек шаарында туруктуулукту бекемдөө түрүндөгү жалпы ишке өз салымдарын кошушту. РДФтин кызматкерлеринен турган Демилгелүү Топ 2010-жылдын 11-июнунан тартып, эр жүрөк Патриот сакчыларынын ишмердүүлүгүндө уюштуруу маселелерин чечүүдө колдоо көрсөтүп келет. "Патриот" улуттук отряды демилгечи топко жардам сурап кайрылды (мисалы, күйүүчү-майлоочу май, азык-түлүк, байланыш). Демилгелүү топтун мүчөлөрү келип түшкөн жана сарпталган каражаттарды так эсепке алышты жана Дружинанын суранычтарына өз убагында жооп беришти. Элдик күзөтчүлөрдүн ишмердүүлүгүн колдоо үчүн алынган каражат атайын банктык эсепке топтолуп, жооптуу бухгалтер бардык каржы агымдарын эсепке алган.

Убактылуу демилгенин максаты

Ыктыярдуу элдик кошуундун жардамы менен борбор калаа тургундарынын жана конокторунун, ошондой эле Бишкек шаарында профилактикалык иш-чараларды жүргүзүүдө жана коомдук тартипти сактоодо жардам берүүгө умтулган жана мүмкүнчүлүгү бар адамдардын аракетин бириктирүү. "Патриот" ыктыярдуу элдик кошуунунун ишмердүүлүгү.

Анын милдеттери

- Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактарынан, резиденттеринен жана резидент эместеринен кайрымдуулук каражаттарын чогултуу жолу менен акча фондусун түзүү;

- Патриот Дружинанын эксплуатациялык иши үчүн жабдууларды жана башка аксессуарларды сатып алуу (чогултуу);

- Дружина мүчөлөрү үчүн коргоо каражаттарын сатып алуу (чогултуу).

Фандрайзинг

Каражат чогултуу борбор калаанын жашоочулары жана коноктору, ошондой эле республиканын чегинен тышкары жерде жашагандар жана Кыргызстандын тагдырына, атап айтканда, Бишкек шаарынын коопсуздугуна жана бейпилдигине кайдыгер карабагандардын арасында чакыруу жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Фандрайзер потенциалдуу донорлордун тизмесин жана байланыш маалыматтары камтылган маалымат базасын түздү. Аскерге чакыруу жана түшүндүрүү иштери кызыкдар тараптар менен жеке жолугушуу, телефон аркылуу сүйлөшүү, электрондук почта жана башка байланыш каражаттары аркылуу маалымат каттарын жөнөтүү аркылуу жүргүзүлдү.

Чогулган каражаттардын чыгымдары

Жабдууларды жана башка аксессуарларды сатып алуу. Чогулган каражатка Дружина мүчөлөрү үчүн керектүү шаймандар жана коргоочу шаймандар сатылып алынды (Бул жерде сиз "Дружина" үчүн сатылып алынган шаймандардын тизмеси менен таанышсаңыз болот). Сатып алуулар боюнча адис «Патриот» ДНДен Бишкек шаарында үзгүлтүксүз укук коргоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн керектүү буюмдар боюнча сунуштарды кабыл алды. Төрага жана демилгечи менен макулдашуу боюнча, жарыяланган буюмдарды издөө жана сатып алуу процедуралары жүргүзүлдү. Товарларды сатып алууда товарларды алуучунун кызыкчылыктарын жана пайда менен чыгымдын катышын коргоо принциби сакталган. Ошондой эле, РДФтин кызматкерлери Дружинага Сорос-Кыргызстан Фонду тарабынан берилген кеңсе техникасы (көчүрмө аппараты, персоналдык компьютер, сканер) түрүндөгү мүлк грантын алууну уюштуруу түрүндө жардам көрсөтүштү.
Түнкү сергектер үчүн тамак уюштуруу

Чогулган каражаттын бир бөлүгү  Патриот ДНДнын лидерлери менен макулдашуу боюнча жакын жайгашкан азык-түлүк түйүндөрүндө (кафе, ашкана) тамактанууну каржылоого жумшалды.

Демилгени аягына чыгаруу

Жалпы элдик референдумдан кийин жана кырдаал калыбына келгенден кийин, 2010-жылдын 29-июнунда, Дружинага бир жолку колдоо көрсөтүү демилгеси аягына чыккан. РФД, "Патриот" ДНДнын атынан, Дружинага жардам берген жана Бишкектеги туруктуулукту сактоого баа жеткис салым кошкон ар бир адамга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирет.

Отчеттуулук жана ачыктык

Бардык кайрымдуулук каражаттарды алуу китебине катталат. РДФтин демилгелүү тобу жабдууларды жана башка документтерди өткөрүп берүү жана кабыл алуу боюнча керектүү актыларды түзүп, сатып алуулардын натыйжасында келип түшкөн каражаттардын келип түшүүсүнүн жана чыгымдалышынын ачыктыгын камсыз кылуу үчүн бардык күч-аракеттерин жумшады.

Каражаттын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө, ар тараптуу жардам көрсөткөн адамдардын аты-жөнүн көрсөтүү менен (алардын макулдугун алгандан кийин) күн сайын жаңыланып туруучу каржылык отчет, суроо-талап боюнча  ruraldevelopmentfund2020@gmail.com дарегине берилет.  Ошондой эле, сканерленген каржылык документтерди тиркөө менен, каражаттын сарпталышы жөнүндө толук каржылык отчетун сурап алууга болот. ДНД "Патриот" колдоо демилгеси аяктагандан кийин калган бардык каражаттар жумшалды