Жаңылыктар

“Жаратылыш аймактарын коргой турган жана башкаруучу жергиликтүү жамааттарды стратегиялык колдоо”

БУУнун Өнүктүрүү программасынын GEF SGP “Жаратылыш аймактарын коргой турган жана башкаруучу жергиликтүү жамааттарды стратегиялык колдоо” колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Долбоордун алкагында, 11-майда Долбоордун убактылуу жыйынтыктарын талкуулаган жолугушуу болуп өттү.


Ош жана Ысык-Көл облустарында тренингдерди өткөргөн изилдөөнүн отчету талкууланды. 9 жамааттын иштери каралды, мисалы:
• Аласан Мейкин Жамааты @alasanmeikinzhamaaty
• Тоолуу Ороон Коому  @tooluu_oroon_koomu
• Ак-Булуң эко @akbulun
• "Арашан" жергиликтүү жамааты @arashanjamaaty
• "Көгөй" жергиликтүү жамааты  @kogoi_jamaaty

Долбоордун маалыматтык иши кароого сунушталды - Жергиликтүү жамааттардын санарип картасы www.npc.rdf.kg#RDF_UNDP_GEF_SGP #RDF_LocalCommunities #theterritoryoflife #Kyrgyzstan #rdf #rdfkyrgyzstan