Жаңылыктар

"Кыргыздын салттуу экологиялык билими аркылуу илбирсти коргоо" долбоору

RDF, Силикон өрөөнүнүн Коомдук Фондунун жана Кристенсен Фондунун колдоосу менен Ак Илбирсти жана Хабитатты сактоо демилгесинин алкагында, Кыргыз Салттуу Экологиялык Билими аркылуу Ак Илбирсти Коргоо Долбоорун баштады.

Долбоордун негизги максаты - ак илбирсти коргоо жана жайылтуу аркылуу эң популярдуу, сейрек кездешүүчү жаныбарлар, канаттуулар жана өсүмдүктөр жөнүндө маалымат булактарын коргоо аркылуу мектеп окуучулары жана жаштары арасында JIBI ак илбирс платформасын демилгелөө. Кыргызстандын пилоттук аймактарында илбирстин жашоо чөйрөсү. Долбоорго пилоттук мектептердин мугалимдери, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын адистери тартылган.

Долбоордун алкагында интерактивдүү карта иштелип жатат - ак илбирстин жаныбарлар, канаттуулар жана өсүмдүктөр менен жашаган жерин көрсөткөн санариптик билим берүү ресурсу. Ошондой эле, РДФ Кыргызстандагы ак илбирстин жашоо чөйрөсүнөн эң популярдуу сейрек кездешүүчү жаныбарларды, канаттууларды жана өсүмдүктөрдү сүрөттөгөн брошюраны иштеп чыгуу жана басып чыгаруу боюнча иштерди жүргүзөт. Салттуу билимдерди топтоо үчүн РДФ өлкөнүн 7 аймагында сунушталган "Кыргыз Эл Акыл Казына" Кастодиандар Тармагына таянат.

Илбирстердин жашоо чөйрөсүн изилдөө маршруту Тажикстандын Мургаб аймагындагы этникалык кыргыздардын жамааттарын камтыйт, бул жамааттардын студенттери долбоордун акыркы иш-чарасы боло турган Ак илбирс митингине катышуусу күтүлүүдө.

Жаштардын арасында маалымат алмашуу, маалымдуулукту жогорулатуу, жергиликтүү коргоонун очокторун түзүү, илбирсти жана башка сейрек кездешүүчү жана баалуу жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү өз жамааттарында сактоо боюнча биргелешкен иш-чараларды уюштуруу максатында JIBI ак илбирс платформасын уюштуруу, алардын мугалимдеринин катышуусунда пландаштырылууда. пилоттук мектептер.

Улуу муундун адамдары өткөрүп берген сын-пикирлерди, кызыктуу окуяларды, кыргыздардын көчмөн маданиятынан алынган окуяларды кабыл алгандыгыбызга ыраазыбыз; жаныбарлар, канаттуулар жана өсүмдүктөр жөнүндөгү уламыштар. Эгерде сиз аларды бөлүшүп, илбирсти жана анын жашоо чөйрөсүн сактап калууга, ошондой эле салттуу билимдерди жайылтууга салым кошууну кааласаңыз, анда биз менен байланышыңыз:

Коомдук фонд
Rural Development Fund
Кыргыз Республикасы, 720040
Бишкек, пер. Токтогула 102/104 офис-1
тел. (+ 996) 770 33 01 06

электрондук почта почта: ruraldevelopmentfund2020@gmail.com
веб-сайт: www.rdf.kg
Facebook: Айылды өнүктүрүү фонду