Жаңылыктар

Дүйнөлүк тоо форуму

Бүткүл дүйнөлүк тоо форуму уланууда. Биздин фонд маалыматтын материалдарын жана тоолордун жашоочулары, тоолордун флорасы жана фаунасы жөнүндө, каада-салттар жана үрп-адаттар жана айылдын өнүгүшү жөнүндө көптөгөн пайдалуу маалыматтарды даярдаган.