Жаңылыктар

Go Green долбоорунун жыйынтыктоочу иш-чарасы

24-майда Ысык-Ата районундагы демонстрациялык талаа ХАБына баруу менен биздин долбоордун жыйынтыктоочу иш-чарасынын экинчи күнү өткөрүлдү, анда бүткүл ЦДС көрсөтүлдү, ошондой эле талкуулар өткөрүлдү.

Иш-чарага тиешелүү министрликтердин, билим берүү мекемелеринин, фермердик жамааттардын, академиялык чөйрөнүн, коомдук уюмдардын, ЖМКнын өкүлдөрү жана башка кызыкдар тараптар катышты.
"Go Green" долбоору чындап эле маанилүү жана өзгөчө долбоор болуп чыкты. Долбоорду ишке ашыруу учурунда биз айыл чарба тармагында көптөгөн көндүмдөргө жана билимдерге ээ болдук, ишенимдүү өнөктөштөргө ээ болдук жана айыл чарбасы өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошоорун көрсөтө алдык.
Европа Биримдигине "Go Green" долбоорун каржылагандыгы жана мындай маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдиребиз.

КMОР уюмуна (Греция) долбоорду колдогону үчүн ыраазычылык билдиребиз, ошондой эле КМOР өкүлү жана долбоордун координатору Дэвид Рамaга (David Rama), анын эмгеги жана жеке учуп келүү мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Айтабыз алкыш кооперативдерге, коомдук бирикмелерге, коомдук фонддор жана фермердик чарбаларга: кооператив "Жашыл Өмүр", ОО "Көөнөрбөс Мурас", ОО "Санрабиго", ОФ "Аманат Өмүр", фермердик чарба "Самарбек" кооператив "Талас Даары", КФ "Ак-кайың, коңорчок айылдары-Ата мурасым" кооператив "Ысык-Көл "органик" кооператив "Сүт-Азык", кооператив "Тон Даары Чөптөрү", ОФ "Кызыл Бирлик жана С. Жоломанов", ОО "Орчун", кооперативи "Ош-Панацея" кооператив "Алтын-Дан", кооператив "Орто-Токой Биримдиги", кооператив "Баткен-Жетиген даары чөптөрү".

Ишенимдүү өнөктөштүк үчүн КЛ №20, КЛ №43, КЛ №67 таазим жана ыраазычылык билдиребиз.

Биздин иш-чаранын конокторуна өзүнчө ыраазычылык билдиребиз. Ушул унутулгус күндөн көз ирмемдерди бөлүшүү!