Жаңылыктар

Ак илбирсти жана анын жашоо чөйрөсүн сактоо үчүн аксакалдар жана жаштар!

Долбоордун максаттары:
Ак илбирсти жана анын жашоо чөйрөсүн руханий жана маданий практиктердин, ошондой эле жергиликтүү жамааттардын аксакалдарынын жаштар, орто мектептердин окуучулары жана жергиликтүү калк менен диалог аркылуу сактоо жана коргоо "LOSL Friends" демилгелерин түзүү.

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2018-жылдын 15-июну - 14-июну, 2019-жыл

Катышуучулар:

Топтун жетекчиси Жапаркул Раимбеков - руханий практик
Кутман - акын-импровизатор
Темирбекова Гүлмира - координатор


Долбоордун өнөктөштөрү:
"Кыргыз эл акыл казына" салттуу билимди жана тажрыйбаны сактоочулардын тармагы (KЭАK)
Жергиликтүү айыл аймактарынын аксакалдар кеңеши
Жергиликтүү аялдар кеңештери, Жаштар комитеттери
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мектептер, билим берүү мекемелери
"Айкөл" ЦПГИ

Күтүлгөн натыйжалар:

Калкка илбирстин ыйык экендиги, тыюу салынган нерселер, илбирстин жашаган жеринин флорасы жана фаунасы жөнүндө салттуу билимдер жөнүндө маалымат берилет.
Жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, коомчулуктун лидерлери, аялдар жана жаштар комитеттери, ЖМК эл аралык LOSL Network тармагынын ишмердүүлүгү, мүчө өлкөлөрдөгү демилгелер жөнүндө билишет
LOSL Достор Топтору Жапаркул жана RDF ак илбирсти сактоо боюнча демилгелерди колдоо үчүн түзүлөт
Жапаркул жана анын командасынын катышуусу менен программалар телекөрсөтүүдө, радиодо уктурулат, маектер жергиликтүү ЖМКларда жарыяланат
Жолугушуулар жергиликтүү жамааттарда, билим берүү мекемелеринде өткөрүлөт

Долбоорду Ак илбирсти сактоочу уюмдун колдоосу менен, коммерциялык эмес, изилдөөчү уюм болуп саналган "Элетти Өнүктүрүү Фонду" (www.rdf.in.kg) ишке ашырат - (https://snowleopardconservancy.org/) .

Фонддун байланыш маалыматы:

Адрес: ул. Токтогула 102-104/ ул.Раззакова
gmail: ruraldevelopmentfund2020@gmail.com
Веб-сайт: www.rdf.kg
Facebook: Айылды өнүктүрүү фонду
Instagram: rdfkyrgyzstan


Бул билдирүү сөзсүз түрдө Ак илбирсти сактоо боюнча көз карашты чагылдырбайт.