Жаңылыктар

Жакында эле РДФ Эл аралык Жашоо Аймактары Консорциумунун - ICCAнын мүчөсү болуп, жаңы мүчөлөрдү онлайн режиминде тосуп алуу иш-чарасына катышкандыгын кубаныч менен билдиребиз.

Жакында эле РДФ Эл аралык Жашоо Аймактары Консорциумунун - ICCAнын мүчөсү болуп, жаңы мүчөлөрдү онлайн режиминде тосуп алуу иш-чарасына катышкандыгын кубаныч менен билдиребиз. ICCA Консорциуму аймактык, улуттук жана глобалдык аренада ICCAнын (Түпкүлүктүү Элдер жана Жергиликтүү Жамааттар корголуучу аймактар) туура таанылышына жана колдоосуна көмөктөшөт.

Бул максат биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана экологиялык функцияларды кеңири көрүү контекстинде коюлган; туруктуу жашоо жана жергиликтүү калктын жана жергиликтүү жамааттардын жыргалчылыгын камсыз кылуу; жана алардын маданий ар түрдүүлүгү үчүн толук сый-урматка жетишүү

#ICCA#amovementorganization#theterritoryoflife#RDF_LocalCommunities#Kyrgyzstan
#rdfkyrgyzstan