Жаңылыктар

Азыр RDF тейлөө рыногунда

RDF кызмат көрсөтүү жаатында жаңы багытты жарыялоого кубанычта! РДФтин жогорку квалификациялуу эксперттеринен жана адистеринен турган топ айылдарды өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга, координациялоого жана жүзөгө ашырууга, социологиялык изилдөөлөрдү жана сурамжылоолорду, окутуу жана конференцияларды жана семинарларды уюштурууга, ошондой эле маалыматтык материалдарды иштеп чыгууга көмөктөшөт. Бул жөнүндө толук маалыматты http://www.rdf.kg шилтемесиндеги "Кызматтар" барагына өтүү менен гана эмес, ала аласыз. Ийгиликке жетүү үчүн RDF адистерине ишениңиз!