Жаңылыктар

Айылды өнүктүрүү фонду 2018-жылдын 21-27-сентябрь күндөрү Индонезиядагы Бандунг шаарында Глобалдык жер форумунун бөлүгү болуп калды

Эл аралык Жер Коалициясынын Глобалдык Жер Форумунун (GLF) жыйыны үч жылда бир болуп турат. Бул иш-чаранын олуттуу айырмачылыктары жарандык коом уюмдарынын, мамлекеттик органдардын катышуусу жана иш-чараны уюштурууга келген мамлекеттин саясий катышуусунун жогорку деңгээли. Бандунг конференциясы Эл аралык жер коалициясынын мүчөлөрүн жана дүйнө жүзүндөгү өнөктөштөрдүн башын бириктирүүгө негизделген.

Жергиликтүү уюмдар, активисттер, эл аралык изилдөөчүлөр, өкмөттүк эмес уюмдар, мамлекеттик органдар чогулуп, жерди башкаруу, азык-түлүк коопсуздугу, жакырчылык жана демократия ортосундагы саясий, экономикалык, экологиялык жана социалдык байланыштарды талкуулап, түшүнүштү.

GLF катышуучуларга теңсиздиктин жана климаттын өзгөрүшүнүн көйгөйлөрүн жана аларды чечүүдө агрардык реформанын ролун талкуулоо үчүн мейкиндикти түзөт.

“Жер укуктары, тынчтык жана акыйкаттык үчүн биригүү” темасы, элдердин жерди башкарууга тартуу үчүн улуттук өкмөттөр менен кандайча иштешүү керектигине көңүл бурулуп, өсүп келе жаткан тармактын потенциалын көрсөтүү үчүн Эл аралык жер коалициясынын иш-чарасынын үй бүлөлүк мүнөзүн баса белгилейт.

Конференциянын программасында: агрардык реформа, азык-түлүк коопсуздугу, жер басып алуу жана аялдардын укуктары, ошондой эле кеңири талкууланган үч тема камтылды: жергиликтүү элдер, климаттын өзгөрүшү жана жаштар, идеялардын жарманкеси, онлайн форум сессиялар мүчөлөр жана өнөктөштөр тарабынан уюштурулган .Сайттарга сапарлар 21-23-сентябрда уюштурулган. "Элетти Өнүктүрүү Фонду" коомдук фонду UNCCD, BothEnds, бейөкмөт уюму менен биргеликте "Экосистемаларды туруктуу пайдаланууну ишке ашыруу" деген сессия уюштуруп, анда уюмдардын SDG15ке кошкон салымын талкуулашты. Жолугушуунун катышуучулары Конвенцияга ылайык жер укугун коргоо боюнча резолюцияны карашты.


Кыргызстандан жаңы уюм - "Кыргыз Жайыты" эл аралык жер коалициясынын мүчөсү болуп, жамааттарды жер администрациясынын борборуна коюуга жардам берген уюм катары көрсөтүлдү.

2018-жылдын 27-сентябрында тармак мүчөлөрүнүн күч-кубатын жана көз карашын жаңырта турган жаңы декларация кабыл алынды.


Кыргыз делегациясынын атынан Эл аралык жер коалициясынын катчылыгына, Индонезия Республикасынын өкмөтүнө жана ушул конференцияны уюштурууга катышкан жана Бандунг шаарында иш-чараны уюштурууга салым кошкон бардык өнөктөштөргө жана донорлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, сайтка:  www.globallandforum.org