Жаңылыктар

“Кыргыз Республикасындагы тоо экосистемаларын башкарууга жергиликтүү жамааттардын катышуу модели” долбоорунун аягындагы жыйынтыктоочу семинар.

"Айылдарды Өнүктүрүү Фонду" КФ "Кыргыз Республикасынын тоолуу экосистемаларын башкарууга жергиликтүү жамааттардын катышуу модели" долбоорунун аягында Финалдык Семинарды өткөрдү. Иш-чара ГКРдин алдындагы Айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин, Токой экосистемаларын жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүү департаментинин, Токой чарбасы жана мергенчилик чарба департаментинин, Баткен областтык мамлекеттик өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. администрациясы, Баткен жана Кемин райондорунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык донордук жана өкмөттүк эмес уюмдар, токой чарба ишканаларынын өкүлдөрү, жергиликтүү жамааттар жана башка кызыкдар тараптар.

Семинарда республика боюнча токой экосистемаларын башкаруунун жергиликтүү жамааттардын катышуусу менен модели сунушталды, ал Кристенсен Фондунун колдоосу менен КЧКТМА, жергиликтүү мекемелер жана пилоттук жамааттар менен биргеликте Айылды Өнүктүрүү Фонду (RDF) тарабынан иштелип чыккан. Бул модель республиканын түштүгүндө жана түндүгүндө эки пилоттук жамаатта сыналган: Баткен токой чарбасынын базасында Самаркандек ААнын “Аласан мейкин Жамааты” пилоттук коомчулугунун катышуусунда жана Чон базасында. - Көк-Ойрок ААнын “Кароол-Дөбө мейкин жамааты” жергиликтүү жамаатынын катышуусу менен Кемин мамлекеттик жаратылыш паркы.

Модель биомаданий ар түрдүүлүктү сактоо менен жергиликтүү жамааттардын ресурстарды туруктуу пайдалануусу менен айкалыштырып, башкаруунун жана сактоонун бирдиктүү концепциясын жайылтат. Коомдук башкаруунун жаңы моделинин учурдагы JFM ыкмаларынан өзгөчөлүгү токой башкарууга комплекстүү же эко тутумдук мамилени колдонууда; токой экосистемаларын аларда жайгашкан ресурстарды пайдалануудан сактоонун үзгүлтүксүздүгүндө; жергиликтүү салттуу экологиялык билимдерди колдонууда жана жалпы жамаатты биргелешип башкарууга тартууда, жеке эмес, "артыкчылыктуу" токой пайдалануучуларда. Моделди эки пилоттук участокто сыноо моделдин турмушка жөндөмдүүлүгүн гана эмес, токой чарбасынын көптөгөн көйгөйлөрүн чечүүдө натыйжалуулугун көрсөттү. Ошентип, Баткендеги пилоттук участокто сынамык моделди жүзөгө ашыруунун алкагында, "Аласан мейкин Жамааты" жергиликтүү жамааты өзүнүн токой участогун өзүнүн жамаатынын токой экосистемасын башкаруу планына ылайык тышкы колдоосуз ийгиликтүү башкарган туруктуу мекемеге айланды. "Кароол-Дөбө мейкин жамааты" түндүк пилоттук участогунда түзүлгөн жана "Чоң-Кемин" мамлекеттик ишканасы биргелешип бөлүнгөн токой тилкесинде уруксатсыз кыюунун аягына жетишти.

Семинардын катышуучулары Моделди сыноодон өткөрүүдө жергиликтүү жамааттардын оң натыйжалары жана жетишкендиктери кубаттандырышты. Иш-чарада ошондой эле токой экосистемаларын биргелешип башкаруу моделинин методикалык куралдары, мисалы, ландшафттарды баалоо жана токойлорду инвентаризациялоо боюнча көрсөтмөлөр (жергиликтүү жамааттар үчүн), тоо экосистемаларынын абалына биргелешкен мониторинг жүргүзүү боюнча көрсөтмөлөр, ошондой эле лесхоздор жана биологиялык ар түрдүүлүктүн биологиялык ар түрдүүлүгү жөнүндө маалыматтар базасы жана РДФ тарабынан иштелип чыккан башка материалдар.Токой экосистемаларын жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүү департаментинин директору Ормонов А.О. белгилегендей, ГКРдин токой чарбасын реформалоодо сөзсүз түрдө РДФ токойду биргелешип башкаруунун жаңы ыкмасын иштеп чыккан . Ошондой эле, ал РДФтин методикалык иштеп чыгуулары өз убагында жүрүп жаткандыгын белгилеп, токой тармагын өркүндөтүүдө жана жергиликтүү калктын жыргалчылыгын жогорулатууда бул ыкманын маанисин баса белгиледи.

РДФ представил выработанные на основе полученного опыта и извлеченных уроков рекомендации и предложения по эффективному вовлечению местных сообществ в лесоуправление и резюмировал, что местные сообщества постепенно нужно вовлекать в управление лесных экосистем и сохранение биоразнообразия путем повышения потенциала, непрерывного информирования и обеспечения равноправного партнерства между лесхозом, местными сообществами и местными органами власти.