Жаңылыктар

«Жерди жоопкерчиликтүү башкаруу үчүн туруктуу, ишенимдүү жана ачык маалыматтар жана маалымат» аймактык пландоо жыйыны