Жаңылыктар

Ысык-Көл облусундагы сүт жана сүт азыктарын өндүрүү боюнча баштапкы изилдөө

Сурамжылоо Ысык-Көл облусунун беш районунда тең жүргүзүлдү. Болжолдуу катмарланган тандоонун негизинде айыл аймактары жана айылдары тандалды. Изилдөөгө чакан жана орто үй чарбалары катышкан. Изилдөөгө үй чарбаларын сурамжылоо, сапаттуу маектешүүлөр жана кызыкдар тараптар жана эксперттер менен фокус-топто талкуу жүргүзүлдү. Изилдөөнүн натыйжасында Долбоордун негизги көрсөткүчтөрү жана баштапкы изилдөө боюнча бардык маалыматтар камтылган отчет даярдалды, анын жардамы менен Долбоордун ортоңку жана акыркы жыйынтыктарын баалоого болот. Долбоор тарабынан пландаштырылган иш-чаралардын натыйжасында, бенефициар чарбалар сүт өндүрүшүнүн көбөйүшүн катташат жана уйлардын стандарттуу лактация мезгилинде сүттүн пайызы жогорулайт деп күтүлүүдө. Долбоордун аягында лактация мезгилинде сүт өндүрүү жыл сайын 5 пайызга, ал эми жалпы 15 пайызга өсүшү күтүлүүдө.

Дүйнөлүк Банк каржылаган бул Долбоор сүт багытындагы өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга жана максаттуу пайда алуучу чарбаларда өндүрүлгөн сүттүн сапатын жогорулатууга багытталган.

Долбоор сүт багытындагы тармактын бардык звенолорун өркүндөтүү аркылуу сүттөрдү туруктуу экспорттоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан, бул фермерлерге сүт өндүрүшүн өркүндөтүү методдору жана технологиялары жөнүндө билимин жогорулатууга, сүт өндүрүүдөн туруктуу киреше алууга жана үй чарбаларынын жыргалчылыгын жогорулатууга мүмкүндүк берет. , ошондой эле дыйкандарды жумуш менен камсыз кылуу ...

Долбоордун негизги максаты - сүт азыктарын өнүктүрүү Программасынын максаттарына жетүүгө салым кошуу, долбоордун аймагындагы азыктандыруу, асыл тукумдаштыруу жана турак жай тажрыйбасын өркүндөтүү, ветеринардык кызматты жакшыртуу, инвестиция, окутуу, билим берүү жана консультациялык кызматтарды көрсөтүү. Долбоордун артыкчылыктары сүт өндүрүү менен алектенген чакан чарбалар.

Долбоордун алкагында жүргүзүлгөн баштапкы изилдөө Ысык-Көл облусунда болуп өттү. Баштапкы изилдөөнүн негизги максаты - сүттүн өндүрүмдүүлүгүнө, өндүрүлгөн сүттүн сапатына, сүттү өстүрүү тажрыйбасына жана сүт чарбасын өстүрүү боюнча үй чарбаларынын милдеттерин бөлүштүрүүгө байланыштуу учурдагы кырдаалды изилдөө. Изилдөө ошондой эле сүт өндүрүүчү үй чарбаларынын профилин карап чыгуу менен потенциалдуу бенефициардык чарбалар жөнүндө маалыматтарды жана маалыматтарды топтоого багытталган. Негизги изилдөө аймагы - Ысык-Көл облусу.