Долбоорлор

Минск шаарында ГЭФ тарабынан уюштурулган кеңейтилген семинар

РДФ Минск шаарында ГЭФ уюштурган семинарга катышты

(Глобалдык Экологиялык Фонду) Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн 9-12-июль күндөрү Минск, Белоруссияда өттү.
Семинардын негизги темаларына төмөнкү маселелер кирди: климаттын өзгөрүшү жана биологиялык ар түрдүүлүк, программалоо стратегиялары, долбоорлорду иштеп чыгуу, жарандык коом менен диалог жана башкалар. Программа ошондой эле талаа сессиясын, Налибокская пущадагы беларус кесиптештери менен тажрыйба алмашууну камтыды.
Семинар кызыктуу өттү, талкуунун негизги маселелери:

ГЭФтин жарандык коом менен кызматташуусунан кандай негизги сабактар ​​алынды?
Кандай негизги маселелер бойдон калууда?
Алдыга карай эмнени жакшыраак кылса болот?
ГЭФ менен өнөктөштүктө ЖКУлардын кандай ролдору жана милдеттери бар?

Семинардын ишине Кыргызстандан КР КТЧКБнын өкүлдөрү да катышты.
Алмашуу сапарлары