Долбоорлор

“Салттуу билимдерди сактоо жана экономикалык өсүш үчүн аны берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, коомдун социалдык баалуулуктарын жана маданий иденттүүлүгүн жана өзүн-өзү аңдоону бекемдөө” темасында конфер

1-майда Бишкекте “Салттуу билимдерди сактоо жана аны экономикалык өсүш үчүн трансферттөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, коомдун социалдык баалуулуктарын жана маданий иденттүүлүгүн жана өзүн-өзү аңдоону бекемдөө” деген темада эл аралык конференция өттү. Иш-чараны OF Rural Development Fand уюму уюштурган.

Конференция «Кыргыз Республикасындагы тоо экосистемаларын биргелешип башкаруу үчүн кыргыздардын салттуу жайыт-экологиялык билимдерин жайылтуу жана коомчулукка колдоо көрсөтүү» долбоорунун жыйынтыгына арналды.

Иш-чаранын максаты

– билим берүү, мал чарбачылыгы, жаратылыш ресурстарын сактоо, ошондой эле жалпысынан кыргыз элинин салттуу маданий-агартуу баалуулуктарын кайра жаратуу үчүн салттуу билимдерди сактоо жана өткөрүп берүү көйгөйлөрүн көрсөтүү;

— салттуу билимдерди чогултуу, документтештирүү, бөлүшүү боюнча РРФнын тажрыйбасынан алынган сабактарды талкуулоо, ошондой эле жергиликтүү жана чет элдик кыргыз салттуу билимдерин сактоочулардын (ТК), илимпоздордун, эл өкүлдөрүнүн катышуусу менен платформа түзүү зарылдыгын талкуулоо. сактоо жана жайылтуу жаатында окуу жайлары, студенттер жана башкалар.

Конференциянын катышуучулары

Иш-чарага Кристенсен Фондунун өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын, министрликтердин өкүлдөрү, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Кытайдын Кыргыз ТКнын кароолчулары жана практиктери, КР Илимдер академиясынын, ЖОЖдордун, Элдердин Ассамблеясынын өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын, айыл чарба техникумдарынын, лицейлеринин окутуучулары жана студенттери, партнялык уюмдар, массалык маалымат каражаттары.
Кошумча иш-чаралар

Иш-чаранын катышуучуларына кыргыздын каада-салты боюнча видеороликтер тартууланды билим. “Көчмөндөр ашканасы”, “Көчмөндөрдүн каада-салты”, “Жайлоо оюндары”, “Боз үй – көчмөндөр үйү”, “Саяпкерлердин кеңеши”, “Көчмөндөрдүн төө сулуусу” китептеринин жаңыланган сериясы тартууланды. , «Бийик тоолуу топоздор», «Көчмөндөрдүн жайыттары» .

Мастер-класстын жүрүшүндө конференциянын катышуучулары үйлөнүү үлпөтүнүн “Жар көрүү” бийи менен да таанышып, боз үйдүн “оозунан” пайдалуу кеңештерди үйрөнүшүп, көчмөндөрдүн тамак-ашынан даам татышты.

Окутуучу видеолордун тизмеси:

 • Жар көрүү (үйлөнүү үлпөт бийи)
 • Сүмөлөк
 • Көч (көчмөн жайлоодо төө жүктөө)
 • Топ таш (улуттук оюн)
 • Чоп чай (дары чөптөр)
 • Куурма чай (улуттук суусундук/шорпо)
 • Атадан калган мурас
 • Жыландын терисин мал багууда колдонуу (малчыларга жардам берүү үчүн жыландын териси)
 • Тердик жашоо ыкмасы
 • Ырымдар
 • Уй жана беди саганды уйронуу
 • Teri Ashatuu Technology
 • Мазар басуу аркылуу табыйгатта коргоо
Салттуу билимдер