Долбоорлор

“Кыргыздын салттуу экологиялык билимдери ак илбирсти жана анын жашаган жерин жергиликтүү коомчулуктун деңгээлинде коргоонун негизинде” долбоору

“Кыргыздын салттуу экологиялык билимдери ак илбирсти жана анын жашаган жерин жергиликтүү коомчулуктун деңгээлинде коргоонун негизи катары” долбоорунун максаты – Кыргызстанда ак илбирстин популяциясын сактоо жана көбөйтүү, ак илбирсти жандандыруу аркылуу анын жашаган чөйрөсүн жакшыртуу. Түндүк жана Батыш Тянь-Шандын сейрек кездешүүчү жаныбарларынын түрлөрү жөнүндө кыргыздардын салттуу билимдерин жогорулатуу жана аларды коргоого жергиликтүү коомчулукту тартуу менен калктын маалымдуулугун жогорулатуу.

Долбоор Кристенсен Фондунун консультациялык колдоосу менен АКШнын Силикон өрөөнүнүн жамааттык фонду (SVCF) тарабынан каржыланат жана Кыргыз Республикасынын Чүй жана Талас облустарында ишке ашырылат.
Салттуу билимдер