Долбоорлор

"ЖЕР БАЙЛЫГЫ-ЭЛ БАЙЛЫГЫ" ЧАКАН ГРАНТТАР ПРОГРАММАСЫНЫН ИШИНДЕ АТКАРЫЛГАН ДОЛБООРЛОР

Коомдук бирикме - "Айкөл" жарандык демилгелерди өнүктүрүү борбору, Талас району, Талас району.


"Социалдык тармактар ​​Талас облусунун генетикалык ресурстары жана ага байланыштуу салттуу билимдер жөнүндө жаштардын арасында билимди жайылтуу механизми" долбоору.

Максаты: Талас облусунун жана Талас шаарынын жаштары жана бүткүл калкынын арасында социалдык тармактарда жаштардын фото жана видео үнү аркылуу Генетикалык ресурстарды (ГР) жана ага байланыштуу салттуу билимдерди (ТК) коргоого көмөктөшүү.

Долбоор күтүлүүдө:

Социалдык тармактарды колдонуп, Талас облусунун генетикалык ресурстарына кеминде 50 билдирүү жайгаштырыңыз жана колдонуучулар арасында сынактарды өткөрүңүз, ошону менен фото жана видео материалдар аркылуу долбоордун темаларын талкуулоо жана жаштардын үнүн угуу үчүн көптөгөн катышуучуларды тартуу;
Талас облусунда эки социалдык видеотасма даярдап, генетикалык ресурстарды сактоо максатында жаш активисттерге калк менен иштөө боюнча тренингдерди камтыган ММКны маалымдоо өнөктүгүн жүргүзүү;
Мобилдик балдардын тобун түзүү үчүн, Талас районунун ар кайсы айылдарынын тургундары, генетикалык ресурстарды сактоого багытталган долбоордун андан аркы милдеттерин илгерилетүү боюнча окуудан өтүштү.

Долбоордун өнөктөштөрү: "Беш-Таш" Талас улуттук паркы жана Талас районунун 8 айыл өкмөтү.

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: cidcaikol@gmail.com;
Тел: +996 (772) 278228

Элдик кол өнөрчүлөрдүн "Алтын Оймок" коомдук фонду

Ысык-Көл облусу, Тоң району, Бөкөнбаев айылы


Долбоор "Чөптөр - боёктор жана дары чөптөрдүн аконити - ата-бабалардын мурасын калыбына келтирүүнүн жана өз жеринин байлыгын жаш муунга сактап калуунун символу".

Максаты: Тоң районунун Ак-Бакши капчыгайындагы аконит жана дары чөптөр менен боёктор сыяктуу жергиликтүү пайдалуу жаратылыш байлыктарын сактоо, малчылар менен кол өнөрчү аялдардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

Долбоор күтүлүүдө:
Мини-күнөскана куруп, аймактын генетикалык байлыгы болгон боёк чөптөрүн сактоо, аларды сактоо жана жапайы чөптөргө кам көрүү максатында, ошондой эле аялдарды жумуш менен камсыз кылуу;
Менен жергиликтүү бийликтин жардамы менен. Боконбаево, биомаданий ар түрдүүлүктү сактоого багытталган этноэкотуризм үчүн социалдык өнөктөштүк түзүү, бул жергиликтүү демилгелерди калыптандырууга түрткү болот;
Дары чөптөр боюнча адисти тартуу менен, 13-кол өнөрчүлөрдү жана жергиликтүү No 81 Профессионалдык техникалык лицейинин 36 окуучусун, мал чарбачылыгын окутуу.
Калкка генетикалык ресурстарга байланыштуу экологиялык көйгөйлөрдү талкуулоодо резонанс жаратуу, чөп-боёктор, "аконит" ж.б. жөнүндө брошюра таркатуу жөнүндө маалымат берүү;
Кесиптик-техникалык лицейдин студенттери жана мугалимдери, ТКнын аксакалдары, камкорчулары, кол өнөрчүлөрдүн катышуусунда "Жер байлыгы-Эл байлыгы" фестивалын өткөрүү, ошондой эле Жайыт комитеттеринин, туристтик компаниялардын, ЖМКлардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өнөктөш уюмдар.


Долбоордун өнөктөштөрү: Тоң районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруусу, с. Бөкөнбаев, №81 кесиптик лицейи, атындагы орто мектеби Догдуров, Эшперов айылы.

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: Altyn_oimok@list.ru
Тел.: +996 (778) 846731

"Аманат-Өмүр" коомдук фонду

Чүй облусу, Сокулук району, Кызыл-Туу айылы"Табигый ашкана - элдин байлыгы" долбоору.


Долбоордун максаты: Сокулук районунун Кызыл-Туу айылынын тургундарынын биомаданий ар түрдүүлүгүн жайылтуу, генетикалык ресурстар жөнүндө маалымат алуу (Нагоя протоколу) жана социалдык ишкананы түзүүнүн мисалында жергиликтүү ресурстардын маанисин жакшыртууда калктын жыргалчылыгы.

Долбоор күтүлүүдө:
Жергиликтүү калкты генетикалык ресурстарга жеткиликтүүлүктү жөнгө салуу жана аларды пайдалануудан түшкөн пайданы адилеттүү жана тең укуктуу бөлүштүрүү жөнүндө Нагоя протоколунун мазмуну менен тааныштыруу;
Конок борборунун мультимедия порталында жана Аманат Өмүр фондунун сайтында салттуу билимдерди жайылтуу жана мия тамырын, ошондой эле башка жергиликтүү генетикалык ресурстарды жайылтуу боюнча фотопрезентацияларды, видеоклиптерди жана башка материалдарды жайгаштыруу “ Жер байлыгы-Эл байлыгы ”;
Аялдардын, аялуу катмардагы жаштардын катышуусу менен жергиликтүү мия сыяктуу дары чөптөрдү жана дары чөптөрдүн башка түрлөрүн туура чогултуу жана кайра иштетүү боюнча социалдык ишкананы ачуу Кыргыз чайлары жана суусундуктары;
Жергиликтүү биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого үйрөтүү, жергиликтүү дары чөптөр, ошондой эле аймактын башка жаратылыш байлыктары жөнүндө маалымат берүү максатында ата-энелер менен биргеликте мектеп окуучулары үчүн экскурсияларды өткөрүү.

Долбоордун өнөктөштөрү: Сокулук районунун ОМСУ тартып. Кызыл - Туу; Кызыл Туу айылынын орто мектеби; "Конок" билим берүү медиа борбору.

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: zhanara.algozhoeva@mail.ru
Тел: 996 (555) 305230

"Зымырык" коомдук бирикмеси
Талас облусу, Талас району, Калбинский А.А.

Долбоор: "Талас облусунун Калбинский ААнын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана мектеп мугалимдери аркылуу жергиликтүү калктын негизги генетикалык ресурстары жөнүндө билимди жайылтуу"

Максаты: Талас облусунун Калбинский ААнын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо максатында, семинарларды өткөрүү жана адистештирилген брошюраларды басып чыгаруу, А.Солтонов мектебинде "биомаданий ар түрдүүлүк" классын ачуу жана жергиликтүү калкка генетикалык ресурстар.

Долбоордун алкагында төмөнкүлөр күтүлүүдө:

Мектептин биология сабагында жергиликтүү дары чөптөрдүн касиеттери жана колдонулушу жөнүндө маалымат берүү жана окутуу, анда окуучулар дары чөптөрдүн түрлөрүн айырмалап, туура чогултуу жана сактоо ыкмалары жөнүндө билим алышат;
Мектепте "биомаданий ар түрдүүлүк классы - жашыл класс" ачуу - биологиялык ар түрдүүлүктү үйрөтүү жана аны сактоо аянтчасы;
Сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн, жапайы жемиш бактарынын жана бадалдардын жергиликтүү түрлөрү үчүн, ошондой эле колдо болгон генетикалык ресурстар үчүн мектеп питомнигин түзүү;
Калбинский ААнын жашоочуларынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн жана окуучулар жана алардын ата-энелери үчүн тренингдерди жана тренингдерди өткөрүүнүн натыйжасында биологиялык ар түрдүүлүктү жана экологияны сактоо боюнча жергиликтүү демилгелердин жаралышы күтүлүүдө.


Долбоордун өнөктөштөрү: орто мектептин ата-энелер комитети, Калбинский АА жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, салттуу билимдерди сактагандардын ичинен жергиликтүү калк;

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: orozalieva.r@inbox.ru
Тел: 996 (708) 395421"Коррупцияга каршы журналисттер жана бейөкмөт уюмдар коалициясы"
Жалал-Абад областы, менен. Тандоо, Коткор, Шыдыр, 1-Май Базар-Коргон району.


"Кичи мектеп питомнигин түзүү аркылуу жергиликтүү алманын Недзвецкий сортун сактоо жана калыбына келтирүү" долбоору.


Долбоордун максаты: Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районунун жергиликтүү жаратылыш байлыктарын коргоо үчүн "Недзвецкий алмасы" кичи питомнигин түзүү аркылуу мөмө-жемиш бактарынын баалуу сортторунун жоголуп бара жаткан түрлөрүн сактоо боюнча мектеп окуучуларынын экологиялык билимин өркүндөтүү. Ошондой эле, Недзветскийдин алма бактарын кыйып салбоо үчүн жергиликтүү калкты жылытуу үчүн жыгач менен камсыз кылуу үчүн тез өсүүчү бак-дарактар ​​үчүн питомник түзүү.

Долбоор күтүлүүдө:

№13 орто мектебинин окуучуларынан экологиялык команда түзүү Б.Анаркулова, аларды орто мектеп. Т.Исманов, 1-Май мектеби жана Шыдыр, Коткор, Тандоо жана 1-Май айылдарынын жаштары. Экологиялык топ Непзвецкийдин алма бактарын кыйбай, арзан отун менен камсыз кылып, бузулган 0,25 гектар аянтка тез өсүүчү дарактардын көчөттөрүн отургузат. Балдар биологиялык ар түрдүүлүктү кантип сактап калууну жана жабык тамыр ыкмасы менен көчөттөрдү өстүрүүнү үйрөнүшөт;
Недзвецкий алма бактарынын 2 мини-питомниктерин отургузуу жергиликтүү алманын сейрек кездешүүчү түрүн сактап калууга, экологиялык демилгелерди өнүктүрүүгө, токойлуу аянттарды көбөйтүүгө, токойлорду калыбына келтирүүгө жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жакшы шарттарды түзөт жана отургузулган көчөттөр селдерди азайтууга жөндөмдүү.

Долбоордун өнөктөштөрү: №13 мектеп. Б.Анаркулова, аларды орто мектеп. Т.Исманова, 1-Май орто мектеби, жергиликтүү калк. Коткор, с. Шыдыр. тартып. 1-май Базар-Коргон району.

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: nurmaja@yahoo.com
Тел: + 996 (0775) 58 29 75

"Коонорбос Мурас" коомдук бирикмеси

Нарын облусу, Ат-Башин району, менен. Ача-Кайыңды"Алтын тамыр - жашоонун тамыры" долбоору.

Максаты: Ой-Терскен орто мектебинин окуучуларынын аң-сезимин жана билимин жогорулатуу. Аймактын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн биологиялык ар түрдүүлүгүндө генетикалык ресурстарды сактоо максатында, "Алтын тамыр" дары-дармек өсүмдүгүнүн дарылык касиети жөнүндө Ат-Башын районундагы Ача-Кайыңды.

Долбоор күтүлүүдө:
Мектеп окуучуларына жана алардын ата-энелерине, ошондой эле жергиликтүү жашоочуларга дары-дармек чөптөрүн чогултуунун, кургатуунун, ошондой эле айлана-чөйрөгө зыян келтирбөөнүн туура жолдору жөнүндө маалымат берүү жана тарбиялоо;
Жергиликтүү коомчулуктун Ача-Кайыңды аймагынын жаратылышына карата экологиялык мамилесин жогорулатуу максатында Ат-Башын районунда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде "Алтын тамыр / Родиола" брошюрасын иштеп чыгуу жана басып чыгаруу;
Үйдө дары чөптөрдү көбөйтүүнүн сарамжалдуу ыкмасы боюнча түшүндүрүү иштери менен бирге мини-питомник түзүү аркылуу айлана-чөйрөгө зыян келтирбестен, алтын тамырын / родиоланы колдонууну көрсөтүү.


Долбоордун өнөктөштөрү: Орто мектеп им. Ой-Терскен (администрация, мугалимдер, мектеп окуучулары); Ача-Кайынды айыл өкмөтүнүн, Ат-Башын районунун токой чарбасынын өкүлдөрү, жергиликтүү жамаат.


Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: konorbosmiras@mail.ru
Тел: 996 (554) 779633

"Өнөр-Булагы" коомдук бирикмеси

Чүй облусу, Кемин району, Шабдан айылы


Долбоор: "Күнөстүү чычырканак - жаратылыштын байлыгы, муундардын ден-соолугу үчүн."


Максаты: Чычырканакты Чоң-Кемин өрөөнүнүн генетикалык ресурстарынын негизги түрлөрүнүн бири катары сактоо.

Долбоор күтүлүүдө:
Аймактын тоо бооруна тоолордогу күн чычырканагын, терек жана башка дарактардын түрлөрүн отургузуу. 1,5 гектар аянтты ээлеген Тар-Суу, чычырканакты сактоо жана көбөйтүүдөн тышкары, бул аймактын сел коркунучу бар аймактын топурагын бекемдөөгө жардам берет;
Мектепке "Табиятка таазим" ийримин жаңыртуу жана тартуу. Шабдан, анда багбандын жетекчилиги астында жергиликтүү мектептердин окуучулары чычырканактын жергиликтүү сортторун, ошондой эле токой аянтын көбөйтүү үчүн жергиликтүү дарактардын теректерин жана башка түрлөрүн отургузууну жана багууну үйрөнүшөт;
Чычырканакты сарамжалдуу пайдалануу боюнча демилгелүү топту түзүү, алар чычырканактын мөмөлөрүн кылдаттык менен терип, чычырканактын консерваларын жана кыямдарын жасоону андан ары рынокто сатууну үйрөнүшөт, бул жаш аялдар үчүн жаңы жумуш орундарын ачат кошумча киреше;
Долбоор улуу жана жаш муундардын ортосунда байланыш түзүп, кыргыздардын салттуу экологиялык билимдерин сактоого жана иш жүзүндө колдонууга жардам берип, алардын ата-бабаларынын жолун улантууга тийиш.


Долбоордун өнөктөштөрү: Чоң-Кеминск АА Кемин району, орто мектеби. Шабдан, Чоң-Кемин жаратылыш паркы, жергиликтүү жамааттын аялдар тобу.

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: onorbulagy.shabdan2011@gmail.com
Тел: 996 (556) 611545


"Демоор" коомдук бирикмеси (Илхам)

Чүй областы, Жайыл району, Суусамыр АА, с. Кожомкул.


Долбоор: "Тоо карагаты - Суусамыр өрөөнүнүн генетикалык ресурсу"

Долбоордун максаты: Тоо карагатын жана ага байланыштуу салттуу билимдерди изилдөө аркылуу жаштарды жана жергиликтүү тургундарды генетикалык ресурстарды сактоого тартуу, ошондой эле жергиликтүү питомниктин мисалында жергиликтүү тургундарды жаратылыш байлыктарын коргоого мобилизациялоо.

Долбоор күтүлүүдө:
Суусамыр өрөөнүнүн жергиликтүү жамаатын генетикалык ресурстардын баалуулуктары жана ага байланыштуу салттуу билимдер жөнүндө, Нагоя протоколуна ылайык генетикалык ресурстарды пайдалануудан алынган пайдалардын жеткиликтүүлүгү жана адилеттүү бөлүштүрүлүшү жөнүндө маалымдоо;
400 чарчы метр аянттагы мектеп участогуна жапайы тоо карагатынын кыюуларын отургузуу, анда мектеп окуучулары жана алардын ата-энелери тоо карагатын отургузуп, ага кам көрүүнү үйрөнө алышат;
Окутулган үй-бүлөлөр жергиликтүү аймакта карагаттын кыюуларын отургузууну улантышат, ал жерде аялдар аймактын жаратылыш байлыктарына зыян келтирбей карагат сатуу менен кошумча киреше табышат;
Жергиликтүү жамаат генетикалык ресурстарды табигый жашоо чөйрөсүндө сактап калуу үчүн аларды өстүрүү боюнча тажрыйбага ээ болушат.


Долбоордун өнөктөштөрү: Орто мектеп им. С.Мырзакматова, Жайыт комитети, мектептин ата-энелер комитети.

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Электрондук почта: demoor@mail.ru
Тел: 996 (559) 459037

"Табият Ат-Башы" коомдук бирикмеси

Нарын облусу, Ат-Башын району, Ача-Кайыңды АА, Ача-Кайыңды айылы.Долбоор: "Ат-Башын районунун ландшафттарынын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо үчүн жергиликтүү эко-потенциалды жогорулатуу".


Максат: Ат-Башын районунун экосистемаларынын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана жергиликтүү тургундардын жана уюмдардын потенциалын мобилизациялоо менен айлана чөйрөнү жакшыртуу.

Долбоор күтүлүүдө:
Ат-Башын районундагы Ача-Кайыңды АА флорасы менен фаунасынын генетикалык ресурстарын баалоо боюнча изилдөө жүргүзүү. Методикалык колдонмолорду басып чыгаруу жана калк арасында жайылтуу үчүн материалдарды чогултуу, талдоо жана жалпылоо, бул алардын аймактын генетикалык биоресурстары жөнүндө маалымдуулугун жогорулатат жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча жигердүү иштөөгө жардам берет;
60тан ашык жергиликтүү активисттердин жана лидерлердин катышуусунда жергиликтүү экологиялык жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу максатында семинарларды өткөрүү;
Ат-Башин районунда генетикалык биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо маселелерин чечүүгө багытталган жаңы экологиялык топторду, БӨУларды, жамааттарды түзүү.


Долбоордун өнөктөштөрү: Кыргызстандын "Табият" Экологиялык Кыймылы, ОМСУ, Ачы-Кайыңды айыл өкмөтү, Ой-Терскен орто мектеби, КМУнун Экология жана туризм институту И.Арабаева (IE&T).

Сурап ​​билүү үчүн байланыш маалыматы:
Тел: 996 (772) 257287"РДФ" КФ ишке ашырылган чакан долбоорлор:

Алар масштабдуу иш-чаранын башталышы гана болот жана жергиликтүү жамааттар аймактын генетикалык ресурстарын сактап калуунун өз жолдорун табышат, аларды туура айырмалоону үйрөнүшөт, аларды туура пайдалануу жана туура чогултуу ыкмалары жөнүндө билим алышат;
Биоресурстардан жана салттуу билимдерден пайда алуу жана бөлүшүү механизмин өлкөгө киргизүүгө өбөлгө түзгөн жалпы коомчулуктун (анын ичинде кызмат адамдарынын) маалымдуулугун жогорулатуу;
Генетикалык жана маданий ресурстарга байланыштуу ТК жайылтылат, бул ABSди чыңдоого багытталган коммерциялык эмес илимий изилдөөлөргө кызыгуу жаратат.


Бул Долбоор жана  «ЖЕР БАЙЛЫГЫ – ЭЛ БАЙЛЫГЫ»  ПРОГРАММАСЫ 1957-жылы АКШда негизделген Кристенсен Фондусунун колдоосу менен жүзөгө ашырылып, маданий экспрессиядан жана био ар тараптуу дүйнөгө ишенген адамдардын жана уюмдардын аракеттерин колдойт. жашоо образын жана пейзажды кооздугу, айкөлдүгү жана жандуулугу менен сактоо жаатында иштөө. (https://www.christensenfund.org).
Бул басылма сөзсүз түрдө АКШнын Кристенсен Фондунун көз карашын чагылдырбайт.


Эгерде сизди кызыктырган суроолоруңуз болсо, анда төмөнкү байланыш маалыматтарын колдонуңуз:
Коомдук фонд
Rural Development Fund
Кыргыз Республикасы, 720040
Бишкек, пер. Токтогула 102/104 офис-1
тел. (+ 996) 770 33 01 06

электрондук почта почта: ruraldevelopmentfund2020@gmail.com
веб-сайт: www.rdf.kg
Facebook: Айылды өнүктүрүү фонду
Табигый жаратылыш ресурстарды башкаруу