Долбоорлор

Кыргызстандын бардык аймактарында «Дары-дармек өсүмдүктөрү жана аларды өстүрүү ыкмалары».

Окутуу сериясынын негизги максаты фермерлерди дары-дармек өсүмдүктөрүн отургузууга үйрөтүү гана эмес, ошондой эле биоартүрдүүлүктү баалаган, өндүрүштү экологиялык көйгөйлөргө ыңгайлаштырган, өндүрүмдүүлүктү жогорулаткан жана социалдык өнүгүүнү камсыз кылган айыл чарба нарк чынжырчасынын моделин иштеп чыгуу аркылуу климаттын өзгөрүшүнө салым кошуу. жана жергиликтуу агробизнес.
РДФ командасы Чүй өрөөнүндө дары чөптөр боюнча жыйынтыктоочу тренинг өткөрүштү. Бул этапта республиканын 7 аймагындагы фермерлер үчүн тренингдердин кезектеги сериясы даярдалууда.
Долбоордун бардык тренерлерине ыраазычылык билдиребиз, ошондой эле биздин тренингдердин катышуучуларына жергиликтүү эко-ландшафтты сактоого жана агробизнестеги жаңы демилгелерди сынап көрүүгө болгон кызыгуусу жана каалоолору үчүн ыраазычылык билдиребиз!
Табигый жаратылыш ресурстарды башкаруу