Узнайте как RDF помогает бороться с COVID-19
 
Долбоор: "Жергиликтүү жамааттар тарабынан жашыл айыл чарбасын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү"
Долбоордун максаты - биологиялык ар түрдүүлүктү баалап, өндүрүштү экологиялык кыйынчылыктарга ылайыкташтырып, өндүрүмдүүлүктү жогорулатып, социалдык жана жергиликтүү агробизнести өнүктүргөн айыл чарба наркынын чынжыр моделин иштеп чыгуу менен климаттын өзгөрүүсүн азайтууга салым кошуу